Menu
logo irlandia.ie

Małe i średnie przedsiębiorstwa, które zaciągnęły pożyczkę mogą się nie wypłacić

Share

niewyplacalne

Nowe badania z Banku Centralnego pokazują, że małe i średnie firmy, które pożyczyły pieniądze do rozpoczęcia inwestycji są niemal dwa razy częściej niewypłacalne, niż podobne firmy, które nie zaciągnęły pożyczek.

W piśmie Banku Centralnego, opublikowanym dziś rano jest powiedziane, że co najmniej jedna piąta irlandzkich MŚP ma ekspozycję na nieruchomości. Pożyczki i usługi firm stanowią jedną trzecią zaległych kredytów bankowych sektora MŚP, co sugeruje, że większość kredytobiorców jest narażona na konieczność zaciągania pożyczek związanych z nieruchomościami.

Sytuacja ta stanowi echo z wcześniejszych badań, które sugerowały, że bardzo wysoki poziom zadłużenia koncentruje się w 10-20% wśród irlandzkich MŚP.

Sektory, w których zadłużenie nieruchomości jest najwyższe to biznes i usługi administracyjne, hotele i restauracje oraz sektor handlu detalicznego i hurtowego, w których mamy od 30 do 40% niespłaconych kredytów bankowych.

Analizując dane na temat różnych rodzajów kredytów hipotecznych, autorzy badania stwierdzają, że wśród kredytobiorców jest bardzo dużo firm MŚP, które zdecydowały się na zaciągnięcie pożyczek typu buy-to-let.

Wskaźniki niewypłacalności firm, których właściciele mają pożyczki typu buy-to-let są znacznie wyższe niż dla firm, które nie podjęły podobnych kroków lub gdy mają one zadłużenie na prywatnych nieruchomościach, a nie firmowych. Na tej podstawie właściciele przedsiębiorstw, zaciągając pożyczki na prywatne posiadłości, wyłączają z analiz swoje firmy. Sugeruje to, że 16% firm, które zaciągnęły pożyczki na nieruchomości stanowią 41% wartości niespłaconych kredytów dla całego sektora MŚP.

Autorzy badania definiują sektor MŚP jako przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 pracowników i których obrót nie przekracza 50m Euro, lub których bilans roczny nie przekracza 43 milionów Euro.

Całkowite zapożyczenie sektora MŚP wynosi 67,7 miliardów Euro, z czego firmy nieruchomościowe stanowią 29,8 miliardów Euro, a firmy pośrednictwa finansowego 11,6 miliardów Euro. Obydwa typy usług są wykluczone z grupy związanej z zapożyczeniami nieruchomościowymi.

Badania stwierdzają, że firmy działające w branżach produkcyjnych i usługowych najrzadziej inwestują w nieruchomości, a firmy zaangażowane w rolnictwo lub budownictwo najprawdopodobniej najczęściej podejmują tego typu pożyczki.