Menu
logo irlandia.ie

Przegłosowano ustawę o zaostrzeniu kar dla kierowców w Irlandii

Share

Poprawka ustawy o ruchu drogowym została przyjęta przez rząd. Łącznie za wprowadzeniem nowych przepisów głosowało 83 członków. Aż 75 z nich postulowało za zmianami.

drinki driving

Ustawodawstwo nakłada surowsze kary na kierowców, prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu oraz na właścicieli samochodów, którzy umożliwiają osobie z tymczasowym prawem jazdy, korzystanie z auta bez odpowiedniej opieki.

Prace nad ustawą trwały ponad rok. Zostały one opóźnione o kilka miesięcy ze względu na silny sprzeciw ze strony kilku osób z grupy Rural Independent Group.

Podczas debaty nie brakowało ostrej wymiany zdań. Minister transportu, Shane Ross prosił, żeby ustawa weszła w życie, mówiąc „im szybciej to nastąpi, tym więcej żyć uratujemy”. Po blisko 20 godzinach zdecydowano o zmianie prawa dla kierowców.

Nowe przepisy mówią o tym, że osoba prowadząca pojazd pod wpływem alkoholu (powyżej 50 mg na 100 ml krwi) straci prawo jazdy, nawet jeżeli będzie to jej pierwsze tego typu wykroczenie. Karani będą również właściciele samochodów, którzy pozwolą z niego korzystać bez opieki, osobom z tymczasowym prawem jazdy.