Menu
logo irlandia.ie

Maksymalnie 410 EUR tygodniowo - wypłaty bezrobocia i dopłat do wynagrodzeń w Irlandii

Share

Nowa dotacja na pokrycie 70% wynagrodzenia pracowników netto, maksymalnie do 410 EUR tygodniowo.

Pracodawcy mogą „doładować” pensję, aby kwoty wypłat były jak najbliższe pełnemu wynagrodzeniu.

Euros

Program tymczasowych dopłat do wynagrodzeń i bezrobocia to nowy program wprowadzony w celu pomocy pracodawcom w utrzymaniu pracowników na etatach w okresie zmniejszonych obrotów w biznesie oraz podczas tymczasowego bezrobocia spowodowanego zwolnieniem związanym z pandemią Covid-19. 

Pandemiczny zasiłek dla bezrobotnych Covid-19 to wypłata nadzwyczajnego zasiłku w wysokości €350/tygodniowo wprowadzona przez rząd na okres 12 tygodni i mająca na celu stanowić rekompensatę dla pracowników, których pracodawcy nie mogą dłużej opłacać.

Płatność zostanie również wypłacona osobom samozatrudnionym - prowadzącym działalność na własny rachunek, których biznes tymczasowo ustał.

 

Możesz ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych Covid-19 Pandemic, jeśli…

Byłeś zatrudniony lub samozatrudniony bezpośrednio przed piątkiem, 13 marca

i

Zostałeś tymczasowo zwolniony z pracy lub poproszony o pozostanie w domu z pracy

i

Twój pracodawca nie jest w stanie zatrzymać cię w miejscu pracyi

Nie otrzymujesz żadnego dochodu z tytułu pracy.

 

Nie możesz ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych Covid-19 Pandemic, jeśli ...

Nie byłeś zatrudniony bezpośrednio przed piątkiem, 13 marca

lub

Pracodawca nie zwolnił Cię z pracy

lub

Nadal otrzymujesz dochód z pracy

lub

Z własnej woli zrezygnowałeś z pracy.

Nie ubiegaj się o zasiłek dla bezrobotnych Covid-19 Pandemic, jeśli:

twój pracodawca cię nie zwolnił

lub

jeśli nie byłeś wcześniej zatrudniony

lub jeśli nadal otrzymujesz dochód z pracy,

lub jeśli pracodawca z powrotem Cię zatrudnił. 

 

Jeśli uważasz, że nieumyślnie złożyłeś wniosek o wypłatę zasiłku dla bezrobotnych Covid-19, lub jeśli twój pracodawca zatrudnił Cię ponownie w ramach nowego programu tymczasowej dopłaty do wynagrodzenia, musisz zamknąć wniosek o wypłatę tego zasiłku. Roszczenia można zamknąć za pośrednictwem portalu internetowego Departamentu na MyWelfare.ie w sekcji płatności Covid-19.

Departament sprawdza wszystkie roszczenia. Współpracuje z Urzędem Skarbowym Revenue w celu zidentyfikowania tych pracowników, którzy nie są uprawnieni do korzystania z Pandemicznej wypłaty zasiłku dla bezrobotnych Covid-19 i podejmie kroki w celu odzyskania wszelkich nieprawidłowych płatności.

Każda osoba, która świadomie żąda płatności w okolicznościach, w których nie jest uprawniona do płatności, będzie ścigana.