Menu
logo irlandia.ie

Dwujęzyczność szansą rozwojową dla polskich dzieci w Irlandii

Share

Konferencja zorganizowana przez Polską Macierz Szkolną w Irlandii (PMSI) oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Ostródzie odbyła się w dniach 4-5 października. Stanowiła część projektu europejskiego „Uczymy jak uczyć” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uczestniczyło w niej ponad 40 nauczycieli z 18 szkół polonijnych z Irlandii, Irlandii Północnej oraz Wielkiej Brytani

nauczyciele

Konferencję zainaugurowała prezes PMSI Marta Szutkowska-Kiszkiel. Wiceprezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Piotr Bonisławski przedstawił działalność Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ostródzie. Dyskusję nad problemami, z którymi najczęściej borykają się nauczyciele w szkołach polonijnych poprowadziła Wiceprezes PMSI Agnieszka Grochola.
Tematyka szkoleń obejmowała dwujęzyczność, metodykę pracy nauczyciela z grupą dzieci dwujęzycznych, aktywizację rodziców w szkole polskiej oraz rolę nauczyciela jako lidera w środowisku lokalnym. Zajęcia dla nauczycieli poprowadzili Prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska, Sławomir Prusakowski oraz Aneta Nott-Bower. Poza ciekawymi zajęciami na uczestników czekała również miła niespodzianka w postaci koncertu grupy IRIS. Konferencja zakończyła się sesją ewaluacyjną oraz wręczeniem certyfikatów.

Zarówno dobór tematyki, jak i formuła wykładowo-warsztatowa zostały bardzo pozytywnie odebrane przez uczestników. Nauczyciele z radością wcielili się w role uczniów. Docenili także możliwość omówienia na forum problemów nauczycieli i szkół oraz zasygnalizowania interesujących tematów przyszłych szkoleń. Niezwykle ważnym aspektem konferencji był również element integracyjny. Nauczyciele mieli możliwość nawiązania kontaktów, bliższego poznania się oraz wymiany doświadczeń, co niewątpliwie przyczyniło się do dalszego rozwoju współpracy nauczycieli oraz szkół polonijnych.

Prezes PMSI składa serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu konferencji pani Wiceprezes Agnieszce Grocholi, pani Sekretarz Jolancie Oliwiak, pani Rzecznik Patrycji Cichockiej.

Za przygotowanie fotorelacji oraz prowadzenie strony www PMSI pani Magdalenie Staszek (Polska Szkoła Tuam).

Zarząd PMSI pragnie również podziękować Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą za przekazanie materiałów dydaktycznych dla uczestników konferencji.

O Macierzy:
Polska Macierz Szkolna w Irlandii jest organizacją parasolową zrzeszającą szkoły działające na terenie Republiki Irlandii. PMSI jest organizacją non-profit. Głównym celem Macierzy jest działalność oświatowa na rzecz Polonii na terenie Republiki Irlandii. Organizacja jest otwarta na współpracę ze wszystkimi szkołami i organizacjami o charakterze edukacyjnym. Istotną częścią działalności PMSI jest lobbing na rzecz zrównania praw uczniów pochodzenia polskiego w dostępie do polskojęzycznej edukacji tak, by każde dziecko mogło liczyć na jednakowe wsparcie ze strony Polski w tym zakresie.

PMS współpracuje z Ambasadą RP w Dublinie, Kongresem Oświaty Polonijnej, Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, Fundacją Edukacja dla Demokracji, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli SWP w Ostródzie, Polonijnym Centrum Nauczycielskim w Lublinie i wieloma innymi organizacjami z całego świata.
Zarząd PMSI
Prezes Marta Szutkowska-Kiszkiel
Wiceprezes Agnieszka Grochola
Sekretarz Jolanta Oliwiak
Rzecznik Patrycja Cichocka

Wyświetlanie warsztaty liderskie ze Sławomirem Prusakowskim.jpg


Wyświetlam Warsztat o dwujęzyczności  Anety Nott-Bower.jpg