Menu
logo irlandia.ie

Podstawowe pytania związane z nową polityką wodną Irlandii

Share

Nowa polityka dotycząca wody w Irlandii budzi dużo kontrowersji i skłania do wielu pytań. Jeszcze nie wszystko zostało ustalone przez władze, jednak podstawowe aspekty sprawy zostały upublicznione i można się z nimi zapoznać.

water flowing

Kto będzie zobowiązany do zapłaty za użytkowanie wody?

Właściciele nieruchomości, pobierający wodę lub/i korzysta z usług irlandzkiego serwisu kanalizacji Irish Water będą zobowiązani do zapłaty należności. Właściciele więcej niż jednego mieszkania będą musieli uiścić opłaty dla każdego lokalu z osobna.

Ile będzie wynosił podatek za wodę dla każdego gospodarstwa?

Szacowana średnia wysokość rachunku, aktualnie wynosi 240 Euro rocznie. Komisja Regulacji Energetyki podejmie ostateczną decyzję dotyczącą poziomu krajowych opłat za wodę w sierpniu bieżącego roku, po zakończeniu procesu konsultacji publicznych. Minister Środowiska oraz Samorząd Lokalny wyrazili zamiar ustanowienia ogólnego cennika na cały rok 2015 i 2016.

Jak będą naliczane opłaty za wodę w gospodarstwach domowych?

Nie będzie opłat stałych ustanowionych do określonych typów domostw. Podatki będą oparte na odmierzonej wartości wybitej na liczniku, pochodzącej z danego gospodarstwa domowego. Przewiduje się także pewne uprawnienia do bezpłatnego korzystania z wody – do 30 tys. litrów na gospodarstwo domowe, z dodatkowym zasiłkiem w wysokości 38 tys. litrów wody w domach, w których znajdują się osoby poniżej 18 roku życia.

Równocześnie koszty zostaną obniżone lub zniesione dla osób, których stan zdrowia wymaga dodatkowego zużycia wody – na przykład domownicy prowadzący dializę nerek w domu. Pozostałe warunki uprawniające do zniżek lub zniesienia opłat zostaną określone przez rząd w najbliższych miesiącach.

Jeśli licznik nie zostanie zainstalowany w domostwie przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, rachunek właściciela takiego lokalu zostanie obciążony kwotą standardowego użytkownika usług wodociągowych.

Kiedy rozpocznie się okres rozliczeniowy?

Pierwsze rachunki zostaną wydane w pierwszym kwartale 2015 roku. Zostaną ustanowione na podstawie danych naliczanych od października 2014 roku.

Co jeśli mój licznik nie zostanie zainstalowany przed tym czasem?

Najlepiej się skontaktować z Irish Water aby sprawdzić harmonogram instalacji wodomierzy w swojej okolicy. Jeśli okaże się, że miernik nie zostanie zainstalowany na czas, wykorzystanie wody będzie naliczane na podstawie uśrednionych norm użycia, opartych głównie na podstawie typu lokalu i liczby mieszkańców/użytkowników. Minister zamierza pokierować CER w taką stronę, aby wprowadzić rabaty dla gospodarstw domowych, których odmierzone użycie wody okaże się mniejsze niż to ustalone na podstawie obliczonej kwoty.

Jak mogę zmierzyć swoje użycie wody, sprawdzić szczelność instalacji i usprawnić ekonomiczne zużycie wody?

Wodomierze będą dostępne cały czas do wglądu przez właścicieli domów. Można monitorować zużycie wody poprzez regularne sprawdzanie miernika. Szacuje się, że średnie wykorzystanie wody na osobę w Irlandii wynosie około 145 litrów dziennie.

Wszelkie nieszczelności w instalacji można sprawdzić przed i po okresie, w którym system nie był używany, przykładowo po wyjeździe na wakacje poza dom. Jeśli właściciel znajdzie jakikolwiek przeciek, powinien natychmiast zgłosić awarię do Irish Water. Szczegóły związane z takimi przypadkami zostaną opublikowane niebawem przez organy zajmujące się sprawą.

Co z osobami wymagającymi pomocy społecznej lub mającymi niskie dochody?

Osoby takie mogą ubiegać się o pomoc w ramach pakietu socjalnego Household Benefits Package, który zostanie wzbogacony o kwestię finansowej pomocy z dziedziny usług wodociągowych. Wartość tego dodatkowego pakietu będzie wynosić około 100 Euro na rok, dla każdej osoby kwalifikującej się do otrzymania takiego zasiłku. Przewidziana jest także Wyjątkowa Potrzeba Finansowa dla osób doświadczonych poważnymi trudnościami finansowymi.

Co w przypadku, kiedy ktoś prowadzi mały sklep i równocześnie mieszka w tym samym budynku?

CER zdecyduje, co zrobić w takiej sytuacji. Każdy tego typu przypadek wymaga indywidualnej analizy. Przewiduje się, że decyzja będzie podjęta na podstawie ogólnej zasady sprawiedliwości w stosunku do wszystkich klientów krajowego dostawcy wodnego.