Menu
logo irlandia.ie

Irlandki jednymi z najbardziej otyłych kobiet w całej Europie

Share

fat women

Najnowsze badania The Lancet pokazują, że do 2025 roku kobiety w Irlandii będą niemal najbardziej otyłymi kobietami w całej Europie. Aktualnie, Irlandczycy mają najwyższe BMI na kontynencie.

Liczba otyłych osób na świecie wrosła ze 105 milionów w 1975 roku do 641 milionów w 2014 roku. Szacowane jest to na podstawie regularnych badań nad wskaźnikiem masy ciała BMI wśród poszczególnych krajów świata. Obecnie grupa The Lancet donosi, że do 2025 roku, Irlandia ustanowi drugi najwyższy poziom otyłych kobiet w Europie (37%), zaraz po Wielkiej Brytanii (38%) i przed Maltą (34%).

Podobna tendencja dotyczy grona męskiego z Irlandii i Wielkiej Brytanii. Obecnie reprezentują oni najwyższy odsetek mężczyzn z nadmiernie podwyższoną masą ciała (38%). Zaraz za nimi znajdują się Litwini (36%).

Dla porównania, 43% kobiet w Stanach Zjednoczonych i 45% tamtejszych mężczyzn będzie borykało się z problemem otyłości do 2025 roku. Z badań wynika również, że na przestrzeni lat, od roku 1975, odsetek otyłych mężczyzn wzrósł ponad trzykrotnie (z 3,2% na 10,8%), a odsetek otyłych kobiet ponad dwukrotnie (z 6,4% na 14,9%).

Tymczasem proporcja osób z niedowagą spadła o około jedną trzecią zarówno wśród mężczyzn (z 13,8% do 8,8%) jak i wśród kobiet (z 14,6% do 9,7%).

Perspektywa globalna

Jeżeli chodzi o wskaźnik BMI, mężczyźni w Irlandii zdobyli pierwsze miejsce, gdyż uśredniając, mają go na najwyższym poziomie w całej Europie. Podobna sytuacja dotyczy mężczyzn na Cyprze i Malcie. W kwestii kobiet, obecnie najwyższe BMI na kontynencie posiadają Mołdawianki.

Wielka Brytania jest aktualnie na trzecim miejscu w hierarchii państw z najwyższym wskaźnikiem BMI dla kobiet (taki sam posiadają Irlandki oraz Rosjanki).

Niemal jedna piąta dorosłych ludzi na świecie (118 milionów osób) mieszka w zaledwie sześciu krajach: Australii, Kanadzie, Irlandii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Ponad jedna czwarta z nich (27,1%) boryka się z poważnym i zaawansowanym problemem otyłości. W ciągu ostatnich czterech lat, cała społeczność ludzka przybrała średnio na wadze o 1,5 kg, czyli stajemy się ciężsi o około 1,5 kg w ciągu dekady. Taka tendencja nie niesie ze sobą świetlanej przyszłości.

Jeśli wskaźnik otyłości będzie w dalszym ciągu rósł w tak szybkim tempie, w 2025 roku mniej więcej jedna piąta mężczyzn (18%) i kobiet (21%) na całym świecie będzie miała nadwagę lub otyłość I stopnia, a ponad 6% mężczyzn i 9% kobiet będzie borykało się z poważnym stopniem otyłości.

Zbyt niska masa ciała - niedowaga

Ważną kwestią jest również problem zbyt niskiej masy ciała. Badania wykazują, że jest ona podstawowym i bardzo poważnym utrapieniem najbiedniejszych regionów świata. Autor analizy, Majid Ezzati ze Szkoły Zdrowia Publicznego Imperial College London, w Londynie, w Wielkiej Brytanii, ostrzega, że „wzrost światowej otyłości nie powinien w żaden sposób przesłaniać ciągle rozwijającego się problemu związanego z niedowagą sporego odsetka ludności, mieszkającego w biednych częściach świata”. Jak się okazuje, niemal jedna czwarta społeczeństwa południowej Azji w dalszym ciągu zmaga się z niedowagą. To samo dotyczy centralnej i wschodniej Afryki. Szacuje się, że około 12% kobiet i 15% mężczyzn w każdym z tamtych rejonów ma za niską masę ciała.

„W przeciągu ostatnich 40 lat, nasz świat zmienił się ekstremalnie. Rzeczywistość, w której problem niedowagi niemal dwukrotnie przewyższał problem otyłości przestała istnieć i odwróciła się, sprawiając, że obecnie mamy zdecydowanie więcej osób z nadmierną masą ciała niż tych, ze zbyt niskim wskaźnikiem BMI”- wyjaśnia główny autor badań. „Jeśli aktualne tendencje utrzymają się i nie ulegną żadnym zmianom, nie tylko nie będziemy mogli powstrzymać rozrostu problemu światowej otyłości, ale poszczególne jednostki będą tyć jeszcze bardziej niż dotychczas, co w długoterminowych prognozach może w bardzo szybki sposób uszczuplić liczebność światowej populacji. Abyśmy mieli jakiekolwiek szanse w tym temacie, musimy działać bardzo szybko, zdecydowanie i radykalnie. Nie pomogą tutaj same dobre rady dietetyków i ekspertów. Potrzebna jest reforma działu żywieniowego i zmiana w rozumowaniu i pojmowaniu poszczególnych aspektów przez ludzi. Dla wielu z nich otyłość nie stanowi ani choroby, ani problemu. Duża część społeczeństwa żyje w nieświadomości lub wypiera fakty, które zostają jej dostarczone. Od tego należy zacząć”.

Przedstawione fakty i uzyskane liczby

Wszystkie wyniki reprezentowane powyżej pochodzą z nowej, kompleksowej analizy globalnych, regionalnych oraz krajowych trendów wskaźnika BMI, prowadzonych wśród osób dorosłych (w wieku od 18 lat wzwyż), żyjących między 1975 a 2014 rokiem. Szczegółowe badania zjawiska są powtarzane regularnie i analizowane w odniesieniu do lat poprzednich.

Badania wykazały również, że na dzień dzisiejszy:

- coraz liczniejsza grupa osób, głównie kobiet, mających nadwagę, cierpi na typowe choroby towarzyszące nadmiernemu nagromadzeniu tkanki tłuszczowej;

- kobiety w Singapurze, Japonii, Czechach, Belgii, Francji i Szwajcarii nie miały praktycznie żadnego znaczącego wzrostu we wskaźniku BMI od 40 lat;

- Bośniacy i Holendrzy, a także Szwajcarki mają najniższy średni wskaźnik BMI w całej Europie;

- Ludność regionów wyspiarskich w Polinezji i Mikronezji mają najwyższą średnią wskaźnika BMI na całym świecie: 34,8 kg/ m2 dla kobiet oraz 32,3k/ m2 dla mężczyzn;

- Timor Wschodni, Etiopia oraz Erytrea mają najniższy średni wskaźnik BMI na całym świecie;

- Ponad jedna piąta mężczyzn w Indiach, Bangladeszu, Timorze Wschodnim, Afganistanie, Erytrei, Etiopii oraz jedna czwarta kobiet w Bangladeszu i Indiach nadal borykają się z problemem niedowagi;

- Spośród wysokorozwiniętych i wysokodochodowych krajów anglojęzycznych, Stany Zjednoczone mają najwyższy wskaźnik BMI zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn;

- Ponad jedna czwarta poważnie otyłych mężczyzn i około jedna piąta poważnie otyłych kobiet na świecie mieszka w Stanach Zjednoczonych.