Menu
logo irlandia.ie

Zwiększenie poziomu witaminy D w organizmie, zmniejsza ryzyko zachorowania na raka

Share

witamina d

Nowa badania wykazują, że wyższe poziomy witaminy D – szczególnie w surowicy 25-hydroksywitaminy D – są powiązane ze zmniejszeniem ryzyka zachorowania na raka.

Doktor Cedric Garland, adiunkt Uniwersytetu w Kalifornii, San Diego School of Medicine and Public Health oraz członek Moores Cancer Center na Uniwersytecie w San Diego, wraz ze swoim bratem, Frankiem, wykonali badania łączące w początkowej fazie braki witaminy D z niektórymi przypadkami zachorowania na raka w roku 1980. Były to pierwsze badania wiążące niedobory witaminy D z nowotworami. Ustalili, że osoby zamieszkujące wyższe szerokości geograficzne, w których charakterystyczna jest niższa obecność światła słonecznego, były bardziej narażone na niedobory witaminy niż osoby z innych części świata. Co za tym idzie, znalazły się w grupie większego ryzyka zachorowania na raka (rak jelita grubego). Bracia Garland odkryli także w kolejnym stadium badań że brak witaminy D powiązany jest również z powstawaniem innych nowotworów, w tym raka piersi, płuc i pęcherza.

Nowe badania, prowadzone także przez Uniwersytet Kalifornijski oraz wydział medyczny w San Diego, kierowane również przez Cedrica Garlanda, wykazały, że wyższy poziom witaminy D, szczególnie surowicy 25-hydroksywitaminy D, mają ścisły związek ze zmniejszeniem ryzyka pojawienia się raka. „Mamy dowody na to, że odpowiednia ilość witaminy D w organizmie zapobiega pojawieniu się komórek nowotworowych raka inwazyjnego” – powiedział Garaland.

W nowym raporcie naukowym, zespół badawczy starał wykazać się odpowiedni poziom witaminy D we krwi, potrzebny do skutecznego zmniejszenia ryzyka zachorowania na raka. Markerem witaminy D była 25-hydroksywitamina D, która jest główną formą tej witaminy, występującą w ludzkiej krwi. Naukowcy wykorzystali niecodzienne podejście, łącząc analizę dwóch poprzednio prowadzonych badań: randomizowanego badania klinicznego 1169 kobiet i prospektywnego badania kohortowego 1135 kobiet. Następnie połączyli te dwa studia i uzyskali znacznie większy rozmiar próby badawczej, jak i zwiększyli zakres stężenia surowicy we krwi.

Okazało się, że częstość występowania nowotworu wynosiła 1020 przypadków na 100 000- osobową próbę w kohorcie Lappe oraz 772 przypadki na 100 000 w kohorcie GrassrootsHealth. Podsumowując: zachorowanie na raka było niższe wśród osób z wyższym stężeniem surowicy witaminy D we krwi. Kobiety ze stężeniem 40 ng/ ml lub więcej miały o 67% niższe ryzyko zapadnięcia na raka, niż kobiety z poziomem 20 ng/ ml lub mniej.

„Wyniki te dowodzą, że ryzyko zachorowania na raka zmniejsza się wraz ze zwiększeniem poziomu witaminy D w ludzkim organizmie” – powiedział Garaland. „Podkreślają one jednocześnie, że bardzo istotna jest tutaj profilaktyka raka i dążenie do osiągnięcia optymalnego stężenia witaminy D we krwi. Optymalnego, czyli powyżej 20 ng/ ml. Analiza sugeruje, że poprawa statusu witaminy D jest kluczowym narzędziem zapobiegania. Już nawet w przypadku zachorowania, w momencie podwyższenia poziomu witaminy D we krwi, mamy lepsze możliwości leczenia nowotworu. Dzięki temu odkryciu mamy bardzo dobre perspektywy na przyszłość – z powodzeniem będziemy mogli obniżyć zachorowalność na raka wśród populacji całego świata, a osoby już chore będą mieć większe szanse na wyleczenie” – dodaje.