Logo

Średni wiek Irlandek po raz pierwszy rodzących dzieci to 32,5 lat

CSOffice

Dynamika typowej irlandzkiej rodziny ulega zmianie. Ostatni raport wydany przez Centralne Biuro Statystyczne pokazuje wzrost w liczbie matek w wieku 40 lat oraz skok w liczbie dzieci, których rodzice nie zawarli związku małżeńskiego.

Średni wiek kobiety, która rodzi dziecko po raz pierwszy to aktualnie 32,5 lat. 13 lat temu, Irlandki rodziły wcześniej, bo w szacunkowym wieku 30,8 lat.

Jak pokazuje raport, spadła liczba młodocianych matek. W roku 2005 zanotowano ich niemal 2,5 tysiąca. W roku 2015, nieco ponad tysiąc. Stanowiło to spadek o 50,2%.

W ciągu dziesięciu lat, od 2005 roku, doszło do niemal 63% wzrostu w liczbie matek po 40 roku życia. W samym roku 2015, odnotowano 4 tysiące porodów wśród tej grupy wiekowej kobiet. Dla porównania, w roku 2005, liczba ta wynosiła nieco ponad 2,4 tysiąca.

Ponadto, średnio jedno na troje dzieci w 2015 roku, rodziło się poza formalnym związkiem jego rodziców. Stanowi to znaczny wzrost od momentu sprzed 30 lat, kiedy liczba ta stanowiła jedynie 8,5% przypadków.

Matki w wieku poniżej 30 lat, w roku 2015 roku stanowiły 29,3% całości kobiet rodzących. Dziesięć lat wcześniej, ta sama grupa wiekowa stanowiła 38,9% ogółu.

W ogólnym rozrachunku, w roku 2015 mieliśmy 65 536 porodów w Irlandii. Na świat przyszło 33 480 chłopców oraz 32 056 dziewczynek. Całkowita liczba spadła o 12,8% od roku 2010.

Zgony

W roku 2015 zarejestrowano 30 127 zgonów. Stanowiło to wzrost o 875 w ciągu roku. Niemal 30% śmierci było spowodowane nowotworami złośliwymi, 31,1% było konsekwencją chorób układu krążenia, 12,8% zgonów miało swoje źródło w schorzeniach układu oddechowego.

Przyrost naturalny Irlandii (urodzenia minus zgony), w 2015 roku, stanowił 35 409 – spadek o 6,9% w ciągu jednego roku. Dla porównania, w 2005 roku, przyrost naturalny wynosił 33 112, a więc o 6,5% mniej, niż w roku 2015.

Irlandia.ie