Menu
logo irlandia.ie

Ostrzegawcze oznaki zaburzeń psychotycznych dostrzegalne w IQ i w testach pamięci

Share

Badanie, które przeprowadzono, oceniało działanie wielu funkcji poznawczych będących punktem ataku psychozy. Stwierdzono, że ryzyko zachorowania na schizofrenię może być zidentyfikowane na podstawie zmian w poszczególnych zdolnościach poznawczych człowieka.

psychoza

Profesor psychologii, Gary Donohue stwierdził, że znaki ostrzegawcze, których można się doszukać w IQ, zdolności zapamiętywania oraz w wynikach testów na inteligencję, mogą być ważnym elementem w procesie diagnozowania zaburzeń psychicznych.

Problemy w zdolnościach poznawczych często pojawiają się przed wystąpieniem objawów klinicznych schorzenia, prowadzących do poważniejszych i bardziej zaawansowanych etapów niepełnosprawności psychicznej.

Badania

W badaniu uczestniczyło łącznie 424 pacjentów, w tym 340 ze zdiagnozowaną schizofrenią lub zaburzeniami schizoafektywnymi oraz 83 osoby z dwubiegunowymi lub ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi, charakteryzującymi się cechami psychotycznymi.

Pacjenci otrzymali indywidualne wyniki testów, oparte na ładunku wariantów genetycznych z ZNF804A, pierwszym genomem uznanym za charakterystyczny dla schizofrenii.

Wyższy poziom ZNF804A w wynikach pacjentów związany był z gorszą wydajnością wielu środków poznawczych, w tym także ogólnych możliwości funkcjonowania w społeczeństwie, inteligencji i zapamiętywania.

„Zrozumienie w jaki sposób elementy genetyczne przyczyniają się do pojawiania się schorzeń psychotycznych, zarówno indywidualnie dla każdej osoby, jak i w grupie, jest bardzo istotnym krokiem w kierunku poznania biologii naszego organizmu oraz rozwoju lepszych, spersonalizowanych i skuteczniejszych metod leczenia” – powiedział profesor Gary Donohue.

Wyniki badań przeprowadzonych we współpracy z personelem Trinity College w Dublinie zostały opublikowane w wiodącym czasopiśmie z dziedziny psychiatrii, JAMA psychiatry.

Podsumowanie

Dr Hargreaves podkreśla, że badania były na tyle dokładne, że uwzględniły większą część wariancji występujących w procesie poznawczym człowieka. Wyniki tej analizy sugerują, że tego typu podejście stanowi istotny krok na przód w modelowaniu złożoności genetycznej ludzkiego poznania i identyfikacji czynników ryzyka psychozy.

Schizofrenia lub zaburzenia dwubiegunowe psychiki występują w jednym na pięćdziesiąt przypadków w Irlandii. Nadal nie wiadomo co jest czynnikiem wyzwalającym to schorzenie.