Menu
logo irlandia.ie

Swobodna podróż po Europie może zostać utrudniona

Share

granica

W ciągu najbliższych dwóch lat, podróżowanie po Europie może być mniej swobodne niż dotychczas. Ministrowie spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej uzgodnili szereg spraw związanych z podwyższeniem bezpieczeństwa podróży.

Wzrost kontroli bezpieczeństwa na granicach państw UE będzie związany z planami podwyższenia bezpieczeństwa osób podróżujących między poszczególnymi krajami.

Po ostatnim spotkaniu w Brukseli, wewnętrzni ministrowie UE oraz ministrowie sprawiedliwości rozmawiali na temat wielu spraw dotyczących przepływu ludzi między krajami członkowskimi. W wyniku dyskusji, przystali między innymi na propozycje dotyczące PNR (Passenger Name Record), czyli dyrektywy pozwalającej na monitorowanie informacji na temat pasażerów poszczególnych przewoźników lotniczych. Mówiąc bardziej szczegółowo, dane PNR to informacje o destynacji osób podróżujących samolotami, a także informacji osobowych, które są zbierane i przechowywane przez linie lotnicze, a w późniejszym etapie przekazywane do stosownych jednostek granicznych w krajach przyjmujących oraz wypuszczających połączenia międzynarodowe.

„Wszyscy zgadzamy się co do znaczenia niniejszej dyrektywy i przyłożymy wszelkich starań, aby aktywnie zaangażować w nią innych parlamentarzystów oraz jednostki krajowe. Osiągnięcie porozumienia oraz jednogłośnego przyjęcia wspomnianej propozycji przez zgromadzonych na spotkaniu ministrów, jest kluczem w walce z terroryzmem oraz zorganizowaną przestępczością. Zwłaszcza w obecnych czasach jest to bardzo ważne” – powiedziała minister Frances Fitzgerald.

Na spotkaniu rozmawiano także o projekcie pilotażowym, w którym rozszerzono by zakres wymiany informacji między siłami policyjnymi. Automatyczna Procedura Wymiany Danych (ADEP – The Automated Data Exchange Process), będzie testować system, który w przyszłości, w razie takiej potrzeby, będzie mógł zezwolić na pobranie wskazanych danych w jednym kraju, przez posterunki w innym kraju.

Unia Europejska będzie także dyskutować o ewentualnym przedłużeniu kontroli na granicach wewnętrznych w okresie najbliższych dwóch lat, aby napływ imigrantów nie był chaotycznym procesem, którego na dłuższą metę nie da się opanować. Strefa Schengen może tymczasowo utracić swobodę przepływu osób.

Kraje takie jak Niemcy, Austria i Szwecja w ciągu ostatnich kilku miesięcy wprowadziły ponownie kontrole graniczne, gdyż zostały przytłoczone napływem imigrantów proszących o azyl, z których większość przedostała się do Europy i strefy Schengen poprzez Grecję. Przywrócenie kontroli paszportowej w dużym stopniu ułatwi pracę strażników oraz innych organów zajmujących się sprawą migracji. W aktualnym statusie prawnym UE, każdy kraj członkowski, znajdujący się równocześnie w strefie Schengen, ma prawo do nałożenia kontroli granicznej na okres maksimum pół roku. Ustalenia ministrów, bazujące na artykule 26 kodeksu Schengen, umożliwią wydłużenie tego czasu nawet do dwóch lat. „Takie zalecenie może zostać przyjęte w wyjątkowych okolicznościach, w celu rozwiązania problematycznych sytuacji”.