Menu
logo irlandia.ie

Mobilizacja i zmiany militarne w Szwecji

Share

Najwyższy szwedzki generał wyraża potrzebę intensyfikacji przygotowań i ćwiczeń militarnych w ciągu najbliższych lat. Jak mówi, nadciąga wojna.

Szwecja, w czasie ostatnich kilku lat, była obiektem niestosownych manewrów ze strony Rosji i natknęła się na obce sondy w przestrzeni wodnej i powietrznej, jak informuje najwyższy z krajowych generałów. Na podstawie tych oraz innych obserwacji, wysnute zostały prognozy, przepowiadające nadciągający konflikt o charakterze militarnym.

Naród szwedzki nie brał udziału w żadnym konflikcie militarnym od ponad 200 lat, jednak w ostatnim czasie wydał dość pesymistyczne i dające do myślenia ostrzeżenie o nadchodzącej III wojnie światowej. „Globalna sytuacja, z którą obecnie mamy do czynienie, i która jasno wynika z decyzji podejmowanych przez strategiczne jednostki światowe, prowadzi do wniosku, że najbliższe lata nie będą należały do spokojnych. W związku z tym, siły militarne powinny czynnie się przygotowywać do najgorszego rozwiązania i odpowiednio interpretować wszelkie decyzje polityczne, wdrażając w życie powiązane z nimi manewry.”

Generał Anders Brannstrom wydał swoje oświadczenie w broszurze, która została rozdystrybuowana wśród uczestników konferencji sił zbrojnych, mającej miejsce początkiem lutego. Opinia generała wywołała szereg burzliwych dyskusji, w których kwestiami przewodnimi były trzy pytania: Czy takie zagrożenia rzeczywiście jest realne? Czy Europa jest wystarczająco silna, aby zapobiec tego typu konfliktowi? Czy Szwecja wytrzymałaby ewentualną wojnę?

Oświadczenie generała Brannstroma zawiera informacje wynikające z licznych obserwacji bieżących wydarzeń i działań. Rosnące napięcia w regionie, spowodowały, że Szwecja zmieniła nieco strategię myślenia militarnego. Zaprzestano przygotowań mających na celu wspieranie międzynarodowych operacji militarnych. Zamiast tego, uwagę zwrócono i skoncentrowano się na własnych, indywidualnych zdolnościach do walki z wykwalifikowanym przeciwnikiem. Efektem tej zmiany są wprowadzone procedury optymalizacji sił zbrojnych Szwecji.

Patrząc na historię, Szwecja zawsze utrzymywała neutralne stanowisko we wszelkich konfliktach militarnych, szczególnie w czasie I oraz II Wojny Światowej. Jednak w ciągu ostatnich lat, kraj poważnie zastanawiał się nad przystąpieniem do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) gdyż łączyłoby się to z umocnieniem więzi w ramach Unii Europejskiej. Rosja wyraziła swoje niezadowolenie z tych rozważań i niedługo po związanych z nimi oświadczeniach, rozpoczęła sondowanie wód szwedzkich, wysyłanie podwodnych okrętów szpiegowskich oraz odrzutowców bojowych, które były wyrazem negatywnego stanowiska Rosji do poczynionych przez Szwecję rozważań.

Według najnowszych danych pochodzących ze szwedzkiej agencji wywiadowczej SAPO, największym zagrożeniem dla kraju jest szpiegostwo przeciwko niemu. Konkretnie szpiegowanie przez Rosję.

„Musimy być świadomi tego, że nieustannie jesteśmy narażeni na pozyskiwanie oraz gromadzenie informacji na nasz temat przez szpiegów. Wiemy także, że są obszary w regionie Bałtyku i ostatnio także Arktyki, które stale stanowią punkt konfliktowy między Zachodem a Rosją.

Niedawne zachowanie Rosji w Ukrainie oraz zagrażające małym krajom bałtyckim działania, są jedynie motorem napędowym oraz zachętą dla Szwecji do szybszego i bardziej zdecydowanego podejmowania decyzji oraz przyłączenia się do sojuszu zachodniego. Sondaże prowadzone pod koniec roku 2015 pokazują, że ludność szwedzka zdecydowanie bardziej niż jeszcze pięć lat temu, popiera pomysł przyłączenia się do NATO. Obecnie 41% społeczeństwa uważa to za właściwy krok. Dla porównania, w roku 2011 było to zaledwie 23%.

 

putin declares world war 3