Menu
logo irlandia.ie

Wpływ rynku nieruchomości na Irlandię zmienia się bardziej niż w innych krajach

Share

Najnowsze badania ESRI wykazały, że zmiany na rynku nieruchomości mogą mieć większy wpływ na gospodarkę Irlandii niż w innych krajach. Badanie wykazało także, że Irlandczycy ostrożniej dysponują swoimi pieniędzmi, ze względu na długi jakie posiadają.

house drawing

Z najnowszego raportu Economic and Social Research Institute (ESRI, Instytut Badań Ekonomicznych i Społecznych) zatytułowanego „ Consumption and the Housing Market: An Irish Perspective” („ Konspumcja i rynek mieszkaniowy: Irlandzka Perspektywa”) wynika, że zmniejszenie poziomu zadłużenia jest najbardziej prawodopodobne w gospdarstwach domowych, które mają pieniądze.

Mniej zamożne gospodarstwa domowe mogą nie być w stanie spałcić długów, trudno zatem o obniżenie ogólnego wskaźnika zadłużenia.

Może się to wydwać oczywiste, że od rodzin mających pieniąde oczekuje się, że to właśnie one będą pobudzać gospodarkę.

Niedawny krach finansowy podkreślił związek pomiędzy irlandzkim rykiem mieszkaniowym, prawdziwą działalnością gospodarczą i kluczowymi zmiennymi fiskalnymi” powiedział Kieran McQuinn, ekonomista z ESRI i jeden z autorów raportu. „Informacje na poziomie mikro dostarczają bogaty wgląd do charakteru tych realcji, szcególnie w świetle kryzysu finansowego”.

Raport podkreśla, że zmiany w zasobach mieszkaniowych mają stosunkowo duży wpływ na to, ile wydaje się pieniędzy w Irlandii w porównaniu do innych krajów.

Sugeruje to, że będzie to miało znaczący wpływ na gosdpodarkę realną. Ostatnie dane wykazały również nieznaczne złagodzenie aktywności w sektorze budowalnym, która do tej pory szybko rosła.

businessetc.thejoural.ie