Menu
logo irlandia.ie

Woda dostarczana do niemal miliona mieszkańców kraju może być zanieczyszczona

Share

irlandzke baterie

Bakteria e.coli (Pałeczka okrężnicy) została wykryta w co najmniej jednej z 10 próbek pobranych z zasobów wodnych. Odkrycie to sprawia, że Agencja Ochrony Środowiska zaczyna się obawiać, że prawie milion osób jest narażonych na korzystanie z zanieczyszczonej wody.

Planowane jest wprowadzenie usprawnień priorytetowych rozłożonych na 121 ujęć wodnych, które dostarczają zasób do 940 tysięcy osób. Niestety dostawcy wody, jak na dzień dzisiejszy, nie sprostują normom mikrobiologicznym oraz chemicznym, niezbędnym do bezpiecznego rozprowadzania wody pitnej.

Międzyczasie, ponad 20 tysięcy osób, korzystających z 20 wodociągów publicznych, jest dotkniętych alarmującymi doniesieniami na temat użyteczności dostarczanej wody. EPA podkreśla, że konieczne jest udoskonalenie systemów dezynfekcji oraz lepszego zarządzania uzdatnianiem zasobów wodnych, a także zwiększenie inwestycji związanych z infrastrukturą dotyczącą tej dziedziny.

Usuwanie ołowiowych rur z całej sieci będzie obecnie priorytetem dla wszelkich inwestycji, gdyż bardzo rygorystyczne normy dla wody pitnej, obowiązujące od stycznia 2014 roku, zwracają szczególną uwagę właśnie na ten fakt.

Pan Gerard O’Leary, dyrektor Biura Ochrony Środowiska EPA Enforcement powiedział, że „ogólnie rzecz biorąc, wskaźnik zgodności w dostawach publicznych wody jest dobry, ale nie pokazuje on konkretnych i najpoważniejszych problemów występujących w niektórych procesach dostaw i nie uwzględniają ryzyka dotyczącego przyszłości.”

„Inwestycje są potrzebne do poprawy zaopatrzenia, dzięki któremu mieszkańcy mogą korzystać z czystej i zdatnej do użytku wody, bez zbędnego ryzyka. Dzięki realizacji naszych planów wyeliminujemy problemy związane z wymogami i standardami jakości w przyszłości.”

Według raportu EPA dotyczącego wody pitnej, dysponowanej w 2013 roku, ponad 99% ujęć, części infrastruktury wodociągowej oraz dostaw spełnia wymogi i standardy mikrobiologiczne i chemiczne. Raport pokazuje również, że jakoś wody w sektorze prywatnym nie dorównuje jakością zasobom w sieci publicznej.