Menu
logo irlandia.ie

Irlandczycy jeszcze bardziej hojniejsi

Share

Darowizna kasa

W 2014 roku Irlandczycy poczuli się bardzo hojnym narodem. Wszystko to spowodowane jest sześcioprocentowym wzrostem datków w porównaniu do 2013 roku.

Irlandzkie fundacje charytatywne zanotowały wpływ dobrowolnych datków w 2014 roku na kwotę 1,8 miliona euro. Oznacza to sześcioprocentowy wzrost w porównaniu charytatywnych rokiem 2013 roku. Dzięki temu Irlandczycy znów pokazali swoją dobroć i chęć wspierania fundacji charytatywnych.

Najbardziej hojnym okresem w całej Irlandii był okres świąt Bożego Narodzenia. W tym czasie zanotowano aż dziesięcioprocentowy wzrost w porównaniu z sezonem świątecznym w 2013 roku.

Darowizny korporacyjne rok w rok przekazują około 12 procent pieniędzy na fundacje charytatywne. Wartości te nie ulegają żadnym zmianom, jak wykazało badanie przeprowadzone przez Fundraising Ireland.

Inne informacje, jakie udało się uzyskać z tegorocznego badania to:

- każda irlandzka organizacja charytatywna otrzymała pieniądze od 2400 osób w okresie świąt Bożego Narodzenia, co oznacza, że w minionym roku przybyło 400 hojnych ludzi, niż w 2013 roku.

- 96 procent organizacji charytatywnych otrzymały dofinansowanie w okresie świątecznym od ogółu społeczeństwa, podczas gdy 80 procent otrzymywało pieniądze od korporacji

- jedna na trzy organizacji charytatywnych otrzymała dotacje z funduszy powierniczych.

Prezes Fundraising Ireland Anne Hanniffy zgadza się z faktem, że tak pozytywne dane stanowią „punkt zwrotny” w irlandzkiej postawie wobec darowizn na cele charytatywne. „To jest bardzo zachęcające. Jest to również coś, co my musimy zrobić i jest to ciągle ulepszanie i kontynuacja tego poparcia” powiedziała.