Menu
logo irlandia.ie

25 tysięcy nowych miejsc pracy w zachodniej Irlandii

Share

jobs znak irlandia

W latach 2008-2011 prawie 27500 osób straciło pracę w zachodnich hrabstwach Irlandii. Teraz rząd ma nadzieję na utworzenie nowych miejsc pracy na terenie hrabstw Galway, Mayo i Roscommon w ciągu najbliższych czterech lat.

Osoby, które mieszkają w hrabstwach Galway, Mayo i Roscommon i straciły pracę w latach 2008- 2011 mogą mieć teraz nadzieję, że w ciągu najbliższych czterech lat nie zabraknie dla nich zajęć.

Plan działania w sprawie zatrudnień dla zachodniej części Irlandii obejmuje 250 milionów euro dotacji na rozwinięcie nowych miejsc pracy. Taką politykę wprowadził Richard Bruton – Minister Pracy, Przedsiębiorczości i Innowacji.

Rozwój nowych miejsc pracy jest piątym z ośmiu zadań dla regionu. Nowa strategia ma zostać opublikowana i zaprezentowana w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Plan działania będzie się skupiać na przede wszystkim na sektorach: rolno – spożywczym, turystycznym, na rynkach usług medycznych, teleinformatycznym i farmaceutyczno- kosmetycznym. Strategia zakłada i dąży do zwiększenia o 25 procent liczby nowych firm oraz o 20 procentowy wzrost eksportu produktów na inne rynki.

Minister Bruton powiedział, że: „Rynek pracy prężnie rozwija się po drugiej stronie pracy i rośnie o wiele szybciej niż w innych regionach naszego kraju. Dlatego wprowadziliśmy strategię zakładającą rozwój regionalnych miejsc pracy, wspieranie mocnych branż, oraz przyśpieszenie wzrostu miejsc pracy w każdej dziedzinie. Zachód jest regionem, który borykał się z poważnymi problemami w ciągu ostatnich lat. W latach 2008-2011 ponad 27400 osób straciło pracę w swoim regionie. 60 procent z nich to pracownicy sektora budowlanego. Wzrosła też emigracja”.

Minister w swoim przemówieniu wspomniał także o tym, że w ostatnich latach w Galway, Mayo i Roscommon wzrosło zatrudnienie w firmach, w których szczególny nacisk kładzie się na eksport produktów. Zostało to osiągnięte głównie dzięki ciężkiej pracy, pomysłowości oraz współpracy pracowników z przedsiębiorstwami w regionie.

Bruton uważa jednak, że można dla tych regionów zrobić o wiele więcej, dlatego stawia na bardzo ambitny plan, którego zadaniem jest przyśpieszenie utworzenia nowych miejsc pracy.