Menu
logo irlandia.ie

Plan budowy światowego Centrum Danych w Irlandii

Share

Rząd Irlandii jest w trakcie prowadzenia badań mających na celu odnalezienie dogodnych i optymalnych lokalizacji nowych centrów danych. Prace obejmują identyfikację obiektów na terenie całego kraju, które byłyby odpowiednie dla nowego przedsięwzięcia.

globalne centra danych irlandia

Pierwszy szkic planu został wstępnie omówiony przed latem bieżącego roku. Do Gabinetu dostarczono go końcem października. Taoiseach naciska, aby wdrożyć propozycję do życia i podjąć działania mające na celu utworzenie z Irlandii nowej stolicy światowej dla centrów danych. Miałoby to dobry wspływ na rozwój kraju, a na rynku pojawiło by się wiele nowych firm, które tworzyłyby swoje magazyny na terenie Irlandii.

W bieżącym roku, Leo Varadkar powiedział, że w planach ma wprowadzenie nowelizacji ustawy traktującej o infrastrukturze strategicznej, dodając do niej centra danych. Dzięki temu, prace nad wdrożeniem planu przedstawionego w październiku, ale nie tylko, mogłyby przebiegać znacznie płynniej.

Wprowadzenie szybkiego pozwolenia na budowę i tworzenie nowych centrów danych będzie wymagało prawodawstwa, które obecnie jest w fazie opracowywania przez Departament Przedsiębiorczości.

Sąd Najwyższy zezwolił, a tym samym otwarł drogę wszystkim zwolennikom budowy centrów danych w Irlandii po niemal trzyletnim oczekiwaniu na start projektu. Pomimo lokalnych skarg dotyczących potencjalnych problemów z ruchem drogowym oraz wpływem na środowisko naturalne, wiążącymi się z realizacją przedsięwzięcia, sąd nie zmienił decyzji i zatwierdził budowę obiektu o powierzchni 116 metrów kwadratowych.

Irlandia stała się w ostatnich latach centrum danych dla wielu technicznych gigantów, wśród których znajdziemy Amazon, Facebook oraz Apple. Jak się okazuje, Irlandia postrzegana jest jako atrakcyjne miejsce dla tego typu banków danych, nie tylko z powodów gospodarczych, ale także klimatycznych. Chłodniejszy region zmniejsza koszty eksploatacji komputerów generujących ciepło. Jako plus pojmuje się także łączność ze Stanami Zjednoczonymi odbywającą się za pośrednictwem kabli transatlantyckich, które służą do przesyłania wszelkich danych, a także korzystny reżim ochrony danych, który jest optymalny dla międzynarodowych firm technologicznych.

Sam Amazon posiada już kilka centrów danych w Dublinie i jego okolicach, w tym trzy w pobliżu Tallaght. W planach jest utworzenie nowych obiektów w pobliżu lotniska w Dublinie. Ostatnio powstałym ośrodkiem, wielkości trzech boisk piłkarskich, jest centrum utworzone w północno-zachodniej części Dublinu, w Mulhuddart.

Nowe banki danych przyniosą regionowi bardzo potrzebne inwestycje oraz zapewnią nowe miejsca pracy. Same centra zatrudniają maksymalnie 30 osób, jednak sam fakt ich powstania, przyciągnie innych przedsiębiorców, którzy z kolei udostępnią kolejne wolne etaty.

Niestety jest też kilka minusów inwestycji. Według prognoz oraz w nawiązaniu do oświadczenia o zdolności produkcyjnej dla całej wyspy na okres do 2026 roku, widzimy, że utrzymuje się tendencja wzrostowa dla zapotrzebowania energetycznego kraju. Powstanie nowych gigantów z komputerowymi bazami danych, sprawi, że owo zapotrzebowanie będzie jeszcze większe.

Przewiduje się, że banki danych będą zużywać około 20% całej mocy wytwórczej Irlandii do roku 2025. W związku z obawami energetycznymi, rząd kraju prowadzi dyskusje z urzędnikami Unii Europejskiej, na temat metod wytwarzania i gromadzenia energii odnawialnej.