Menu
logo irlandia.ie

Pomoc Bezrobotnym

Share

 

pomoc-bezrobotnymJak walczyć z wolnym czasem? Co począć i jak radzić sobie w Irlandii gdy się stracilo pracę? Jakie są perspektywy? Szukać pracy  czy może otworzyć własną działalność?

 

To nowa inicjatywa Polonii w Irlandii pod przywództwem Jacka Łaciny. Ma ona na celu niesienie wszelkiej pomocy bezrobotnym Polakom zamieszkałym na Zielonej Wyspie. Charakter spotkań do końca nie został jeszcze sformatowany, dzięki czemu pomoc bezrobotnym może przyjąć niemal każdy interesujący pomysł.

 

W sobotę 5. marca 2011 odbyło się pierwsze spotkanie zorganizowane z inicjatywy Jacka Łaciny i przy pomocy Marcina Czechowicza oraz Artura Banaszkiewicza. Wsparcia imprezie udzieł Konsulat RP a odbyła się ona w siedzibie POSK-u (Polskiego Ośrodka Społeczno Kulturalnego), przez wielu nazywanej “Polskim Domem” przy 20 Fitzwilliam Place w Dublinie, Irlandii.

 

W pierwszym spotkaniu uczestniczyło blisko 40 gości. Jacek Łacina koryguje część dydaktyczną tych warsztatów jak również zaprojektował na te spotkania profesjonalny kurs treningowy zgodnie z obowiązujacym w Irlandii standardem FAS.

 

Dzięki prezentacjom uczestnicy mogli dowiedzieć się m.in.

- gdzie i jak szukać pracy w Irlandii - na których portalach, jak budować CV i list motywacyjny na potrzeby pracodawcy w Irlandii - Jacek Łacina – zamieszczać zdjęcie czy nie?

- jak budować społeczności i łączyć się z innymi dzięki Internetowi - Marcin Czechowicz – czy przyszłość to Facebook, LinkedIn, Skype i portale społecznościowe?

- jak nie bać się formalności oraz radzic sobie w urzędach - Krzysztof Socha, Polskie Centrum Malahide – każdy posiadający minimalną znajomość angielskiego jest w stanie samodzielnie wypenić potrzebne formularze, wystarczy przemóc strach,

- jakie prawa przysługują bezrobotnym oraz ich rodzinom, a także wszystkim rezydentom o niskich dochodach w Irlandii w kwestiach opieki zdrowotnej w Irlandii - Emilia Marchelewska, Cairde – kiedy i komu przysługuje Medical Card?

- samozatrudnienie i własna działalność – alternatywa dla bezrobotnych - Wojciech Wrona, Polonia.ie – według Banku Światowego Irlandia jest 9 krajem pod względem łatwości prowadzenia firmy.

 

Wielu polskich bezrobotnych podczas spotkania uzyskało podpowiedzi jak zorganizować swoje życie podczas bezrobocia oraz jakie istnieją realne perspektywy w obecnej sytuacji w Irlandii.

 

Kolejne warsztaty już 28. kwietnia 2011 w godz. 19:00-21:00 w siedzibie POSK, przy 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Irlandia.

 

Portal IRLANDIA.IE będzie informować o wszystkich inicjatywach “Pomocy Bezrobotnym” w Irlandii.

Organizatorzy Forum Pomocy Bezrobotnych zapraszają na forum internetowe.