Menu
logo irlandia.ie

Największa reforma samorządu terytorialnego od XIX wieku

Share

Phil Hogan – Minister Środowiska - na zamku w Dublinie zaprezentował dla mediów plan reform Samorządów lokalnych. Jego celem jest jak największa redukcja kosztów ponoszonych przez te instytucje. Projekt nosi nazwę „Putting People First”, co można tłumaczyć jako stawianie ludzi na pierwszym miejscu.

 

Głównym elementem tego pomysłu jest redukcja Samorządów o 83 placówki, zlikwidowanie wszystkich 80 Rad Miejskich oraz pozbawienie pracy ponad 670 radnych z powodu likwidacji ich miejsc pracy. Cięcia dosięgną też władze regionalne, które zredukowano do 3 z 10 placówek.

 

mapa-irlandiaRada Miasta i Rada Powiatu od tej pory będą połączone w jeden organ w Limerick i Waterford. To samo będzie dotyczyć dwóch Rad Powiatu w Tipperary.

 

Rola i funkcje Rad powiększą się. Przede wszystkim o silniejsze zaangażowanie w rozwój gospodarki i wspieranie przedsiębiorczości.

 

Żadne zmiany nie nastąpią w Cork, Galway i Dublinie, pozostaną one z obecną ilością Rad Miasta i Rad Powiatów.

 

Rady Miejskie zmienią się w Powiaty Miejskie, które swoją władzą będą obejmowały cały powiat.

 

Lokalne władze zarządzające zostaną zamienione na stanowiska prezesów, którzy będą odpowiedzialni za nowo wybranych członków.

 

Usługi miejscowe będą finansowane z lokalnych podatków od nieruchomości, za których ustalanie i pobór będą odpowiadać organy sprawujące władzę w tym regionie.

 

Wydajność i efektywność Rządu Lokalnego będzie analizowana przez Krajową Komisję Rewizyjną i Krajową Komisję Nadzoru Audytu(A National Oversight and Audit Commission).

 

Redukcja organów władz lokalnych oraz stanowisk w tym obszarze ma przynieść w ciągu 4 lat oszczędności w liczbie 420 milionów euro.

 

Według premiera Endy Kenny'ego nowy plan wobec Rządu lokalnego jest bardzo radykalny, ale również ambitny i przyszłościowy.

 

Wicepremier Irlandii Eamon Gilmore podkreślił, że nowy system władz lokalnych będzie szybciej odpowiadał na potrzeby społeczeństwa.

 

Niektórzy Radni są przeciwni likwidowaniu Rad Miejskich. Za główny powód podają osłabianie poprzez takie działania lokalnej demokracji i różnorodności.