Menu
logo irlandia.ie

Dlaczego warto głosować w wyborach lokalnych?

Share

 glosowanie foto ballimun1

Ideałem demokracji jest włączenie w dyskurs społeczny przedstawicieli grup mniejszości. Bez tych głosów demokracja staje się uboższa. Aby zbudować przestrzeń społeczną, gdzie wszyscy mają swoje miejsce, gdzie obywatele czują się komfortowo, demokratycznie wybrane władze powinny mieć w swoich szeregach reprezentantów mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych, osób niepełnosprawnych, przedstawicieli gejów, lesbijek, osób transseksualnych. Każda, zwłaszcza wykluczona mniejszość ma swoją historię, ma swoje problemy. Ich przedstawiciele muszą być włączeni w demokratyczne procedury.

23 maja 2014 również my, Polacy, będziemy mogli mieć wpływ na to, żeby w lokalnych strukturach samorządowych w Irlandii pojawił się głos mniejszości. Jesteśmy uprawnieni do głosowania w wyborach lokalnych i powinniśmy z tego prawa skorzystać.

Aktualnie patrząc na sam Dublin tylko, Rada Miasta nie jest reprezentatywna dla jego populacji. Wśród Radnych nie ma ani jednego przedstawiciela migrantów, a kobiety stanowią zaledwie 15% Radnych. W nadchodzących wyborach warto znaleźć kandydatów, którzy wprowadzą powiew świeżości, nowe idee i zmiany do Rady Miasta.

glosowanie foto1Ja popieram Agnieszkę Wieczorkowska. Wierzę, że wniesie ona punkt widzenia kobiety, migrantki, oraz wrażliwość na wykluczenia i niesprawiedliwości społeczne. Jako lokalny działacz społeczny na Ballymun Agnieszka rozumie potrzeby i oczekiwania swojej dzielnicy. Jest bardziej lokalnym ekspertem niż politykiem.

Irlandia jest teraz naszym domem, to tu żyjemy, tu płacimy podatki. Decyzje tutejszych władz dotyczą nas o wiele bardziej niż kłótnie rodzimych polityków. Nie oddawajmy wyborów lokalnych walkover’em… To od nas zależy, czy nasz głos będzie słyszalny w lokalnych władzach hrabstw i miast.

Piotr Gawlik