Menu
logo irlandia.ie

Maciej Roślicki - Forum Mediów Polonijnych

Share

GOSPODARNA WIELKOPOLSKA oglądana dorosłymi oczami uczestników FORUM.

maciej-roslicki
Józef Maciej Roślicki

To już 18 lat minęło od narodzin tego wydarzenia, które po procesach ewolucji dojrzało do miana instytucji jaką jest ŚWIATOWE FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH.

 

Wiele by tu można mówić o jego początkach będących spotkaniami „ludzi pióra" działaczy społecznych nie tylko ze środowisk gospodarczych kulturalnych i zwykłych ludzi, którzy czuli, że w procesach przemian ustrojowych w Polsce - to właśnie media mogą i powinny odgrywać znaczącą rolę.

Rodząca się III Rzeczypospolita była wielką nadzieją Polaków tak tych w kraju jak i z zagranicy. Oparta na ideałach SOLIDARNOŚCI, oprócz nadziei dawała i szanse. Szanse dla Polski lecz co ważniejsze- szanse dla Polaków. Można powiedzieć, że my twórcy i uczestnicy FORUM wzrastaliśmy razem z tą nową - Naszą Polską. Poznawaliśmy ją, jednocześnie kreując jej pozytywistyczny wizerunek, tworzony przecież przez naszych współbraci, tak tych rządzących lecz co ważniejsze przez rządzonych, biorących sprawy we własne ręce. Korzystaliśmy z mechanizmów jakie dała nam demokracja i wzniosłe idee budowy społeczeństwa obywatelskiego, korzystającego z różnych form samorządności. Tej samorządności tworzonej na najniższym poziomie organizacji życia społecznego jakim jest gmina. Był to proces obliczony na dłuższy czas, wymagający zmian w mentalności ludzi, w prawodawstwie stanowionym na różnych szczeblach władzy, ciągle ulegających procesom modernizacyjnym i zmianom, które wymuszało życie. W tych to procesach nie mogło zabraknąć „ludzi pióra" nie tyle opisujących polską rzeczywistość co próbujących ją kreować. Powstające jak grzyby po deszczu" lokalne gazety, będące ważnym instrumentem w tworzeniu demokratycznego społeczeństwa samorządnego, najszybciej włączyły się w te procesy. Opisując rzeczywistość wyłapywały najlepiej wszelkie mankamenty występujące na tym najniższym poziomie organizowania się ludzi wokół wspólnych spraw, ukazując jednak pozytywne przykłady ich działań, określały cele lecz co ważniejsze - możliwości, szczególnie te tkwiące w ludziach. Przyznać należy że tworzone mechanizmy, począwszy od demokratycznych wyborów nie spełniały w pełni oczekiwań obywateli. Wolelibyśmy aby ta nowa Polska będąca przecież NASZĄ MATKĄ wolna była od przeróżnego rodzaju zła, częstokroć tkwiącego korzeniami w poprzednim okresie ustrojowym, do którego dochodziło zło na nowo tworzone. Niedoskonałości w tworzeniu nowego prawa, rewolucyjne przemiany w gospodarce, pozbawiające ludzi możliwości zadbania o swój własny los, wzbudzały niechęć u ludzi, apatię beznadzieję Jednak mimo wszystko Polska rozwijała się, kwitła gospodarka tworzona przez ludzi żyjących w ICH WŁASNYM KRAJU. Jeden z moich przyjaciół, krakowski aforysta trafnie wtedy zauważył że: „Trudno oczekiwać owoców kiedy gospodarka dopiero kwitnie".
W ewolucyjnych procesach przemian w Polsce sięgamy do wzorców światowych, korzystamy z mechanizmów pomocowych jakie daje nam przynależność do Unii Europejskiej. Tworzymy tę nową Polskę korzystając z możliwości jakie tkwią w polakach. Także i tych żyjących za granicami kraju, a jest to wielomilionowa rzesza ludzi. Oni pracując za granicą, zarabiając nieporównywalnie więcej niż w kraju, chcieliby jednak żyć tu, we własnej Ojczyźnie. Żyją więc częstokroć rozdarci, inwestując zarobione pieniądze w ten „swój własny dom". Część z nich znalazła swoje miejsce na ziemi gdzieś tam w świecie. Stali się nawet obywatelami innych państw. Czy przestali tym samym być Polakami? Nie- są nimi nadal. Oni też oczekują na możliwości realizowania swych osobistych marzeń i celów tu w kraju. W ICH czyli NASZEJ POLSCE.
Od początku naszych Forumowych spotkań wiedzieliśmy o tym, dlatego też zaczęliśmy pokazywać taką właśnie Polskę. Polskę możliwości. Znajdowaliśmy ją w rożnych regionach kraju, w powiatach, gminach i wsiach gdzie ta Polska rozkwita najlepiej, dając możliwości indywidualnego rozwijania się ludzi. Podejmowaliśmy różnego rodzaju działania promocyjne bo takie możliwości mamy, ciesząc się z wymiernych efektów. Poprzez możliwości jakie dają kontakty medialne lecz i osobiste przybliżyliśmy tę Polskę Polakom żyjącym w świecie otwierając ją jednocześnie na świat i ludzi. Tak więc dojrzeliśmy do racjonalnych działań.
Tegoroczne, dorosłe bo 18 Forum dziejące się w Wielkopolsce ma pokazać GOSPODARNĄ WIELKOPOLSKĘ, ludzi, ich osiągnięcia i działania, ich otwartość i coś co nazwać można - marzycielskim pragmatyzmem. Ważnym jest, że tegoroczne spotkania odbywać się będą w czasie Międzynarodowych Targów Poznańskich POLAGRA, gdzie w skondensowany sposób będzie można poznać możliwości wielkopolskiej gospodarki. Właśnie tu pozna się namacalnie symbiozę i współdziałanie producentów, bankowców i samorządów. Jest to niezmiernie ważne bo przecież w tym roku mija 20 lat funkcjonowania samorządów, zwłaszcza lokalnych, mających najlepsze rozeznanie w potrzebach i możliwościach. Pokazana zostanie funkcja i rola Banków Spółdzielczych działających na poziomie gmin, wsi i podmiotów gospodarczych, stąd też logicznym jest, że głównym sponsorem jest Gospodarczy Bank Wielkopolski, skupiający w swej strukturze ponad 150 Banków Spółdzielczych. One to na przestrzeni ponad stuletniej działalności stymulowały rozwój gospodarczy Wielkopolski.
Będzie też okazja pokazania funkcji nauki w życiu gospodarczym, społecznym, kulturalnym i historycznym, bo jednym z patronów Forum jest Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa pozwoli pogłębić znajomość warsztatu dziennikarskiego, stanowiąc zarazem doskonałą bazę do upowszechniania Forum Poznamy jego Kolegium Europejskie w Gnieźnie i najmłodszą placówkę UAM jaką jest Ośrodek Zamiejscowy UAM w Pile. Ten „Regionalny Pilski Uniwersytet", będący częścią Poznańskiego Uniwersytetu, co stanowi o jego mocnej pozycji, wplata się doskonale w potrzeby i przyszłość regionu, gdzie jego naturalnym bogactwem są ziemia, lasy i wody a od ich ochrony i racjonalnego zagospodarowania zależeć będzie jego przyszłość. Jego kierunkami badań i studiów są: Ochrona środowiska i gospodarka zasobami hydrosfery. Dodając do tego kierunki jak: doradztwo personalne i zawodowe i komunikacja społeczna można być przekonanym o tym, że jego rola w życiu społecznym i gospodarczym regionu jest w pełni uzasadniona. Warto tu dodać, że od początku działań tego Ośrodka, patronują mu społecznicy z Obywatelskiego Ruchu na Rzecz Tworzenia i Rozwoju Ośrodka UAM w Pile, będącego doskonałą płaszczyzną współdziałania władz państwowych, samorządów, podmiotów gospodarczych i zwykłych ludzi, którzy w jego działalności upatrują szans na realizowanie swych osobistych celów życiowych.
Stało się już tradycją, że uczestnicy Forum patronują konkretnym przedsięwzięciom. W tym roku będzie to stworzenie Muzeum Polonii w Gnieźnie. Przychylność władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich oraz patronat nad nim Prymasów Polski - abp. Henryka Muszyńskiego i abp. Józefa Kowalczyka, są gwarancją powodzenia tego przedsięwzięcia. Jaką funkcję w życiu Polonii Polskiej pełni Gniezno, co pozwoli na jego stałe ubogacanie i rozwój.
Mamy świadomość, że w czasie kilkudniowego pobytu nie przekażemy światu i Polakom żyjącym poza granicami kraju tego co mieści się w haśle GOSPODARNA WIELKOPOLSKA. Otworzy jednak spojrzenie ludzi na możliwości realizowania wspólnych lecz i co ważniejsze indywidualnych celów tu w Wielkopolsce. Krainie pragmatycznych realistów.

Źródło: http://www.mfwzp.pl