Menu
logo irlandia.ie

Forum Mediów Małopolska

Share

Światowe Forum Mediów Polonijnych odbywa się po raz osiemnasty.

Dziennikarze z 29 krajów przybyli by kolejny raz rozmawiać o roli mediów w budowaniu więzi między Polonią i macierzą, doskonalić warsztat, nawiązywać nowe kontakty. Światowe Forum Mediów Polonijnych rozpoczął dyrektor Biura Organizacyjnego Forum – pan Stanisław Lis. Przywitał uczestników i poprosił prezydenta Tarnowa – pana Ryszarda Ścigałę o zabranie głosu. „Chciałbym, aby pobyt w Polsce był [dla Państwa] pełen wrażeń” – rozpoczął konferencję prasową. „Chciałbym przekazać Państwu kilka informacji o Tarnowie. Godzinę temu zakończyło się III Forum Inwestycyjne. Tarnów staje się areną spotkań o istotnym znaczeniu.”Pan Ryszard Ścigała podziękował panu Stanisławowi Lisowi za torowanie dróg dla nowych przedsięwzięć. Kolejnym punktem programu była emisja spotu promującego Tarnów i odwołującego się do kojarzenia miasta z polskim biegunem ciepła. Kolejne jego sekwencje prezentowały sport, kulturę, turystykę w Tarnowie. Film zakończył się hasłem reklamowym „Słońce mieszka w Tarnowie – polski biegun ciepła”. Pan Ryszard Ścigała przedstawił następnie kilka faktów związanych z miastem. Liczy ono 120 tys. mieszkańców. Po mieście jeździ około 55 tys. samochodów. W Tarnowie jest około 40 tys. uczniów, w tym 600 studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pan Prezydent opowiedział o nagrodach, jakie uzyskało miasto. Na poziomie wojewódzkim Tarnów otrzymał prestiżowy tytuł „Wzorcowy Urząd w Małopolsce”. Miasto może się też poszczycić nagrodą „Teraz Polska” o charakterze ogólnopolskim. Na poziomie europejskim Tarnów otrzymał honorową flagę Europy za współpracę międzynarodową. Innym wyróżnieniem jest zestawienie Tarnowa z Rzeszowem i Poznaniem jako trzech najlepiej rządzonych samorządów w Polsce. W tle emitowano prezentacje na temat zmian tarnowskich przestrzeni. Zestawienie przeszłości z teraźniejszością i przyszłością unaoczniło postęp prac inwestycyjnych realizowanych w mieście. Pan Prezydent zaznaczył także, że miasto kładzie nacisk na rozwój i inwestycje, które mają ułatwić mieszkańcom życie, a turystom pobyt w Tarnowie. Następnie przeprosił za utrudnienia w poruszaniu się po mieście. Pan Ryszard Ścigała opowiedział także o innych inwestycjach realizowanych na terenie miasta, a obejmujących przebudowę teatru, powstawanie boisk ze sztucznymi nawierzchniami, parku wodnego, dróg, placów i skwerów, obiektów uzyteczności publicznej. „Ja mogę godzinami opowiadać o Tarnowie” – zakończył, prosząc o pytania. Dziennikarze poruszyli wiele istotnych kwestii związanych m.in. z remontem dworca kolejowego, uczestnictwem Pana Prezydenta w spotkaniach na terenie Europy, pracą w Tarnowie. Jedno z pytań dotyczyło oczekiwań wobec Polonii. Pan Ryszard Ścigała powiedział, że Tarnów jest miastem pięknym, zasługującym na uwagę. Jego oczekiwania dotyczą rozciągnięcia wizerunku i prestiżu miasta na środowiska polonijne. „Może zachęcimy do powrotów, inwestycji. Jesteśmy zainteresowani wymianą.” – zakończył. Pan Stanisław Lis podziękował panu Ryszardowi Ścigale za uczestnictwo w konferencji prasowej. Następnie zaprosił członków zarządu MFWzP, M. Roślickiego – pełnomocnika stowarzyszenia na Poznań i Wielkopolskę oraz H. Wojtanowską – dyrektora Domu Mediowego „Hektor w drodze” do zajęcia miejsc. Pan Stanisław Lis - rozpoczynając konferencję organizacyjną Biura Organizacyjnego Forum – przedstawił program tegorocznego spotkania Polonusów. Zaznaczył między innymi, że podczas XVIII ŚFMP będzie promowane powstanie Muzeum Polonii w Gnieźnie. Pan Stanisław Lis podziękował dziennikarzom polonijnym, uczestniczącym w konferencji multimedialnej zorganizowanej w Gnieźnie. Następnie przywitał studentki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, które będą odbywały praktykę w redakcji „Wici polonijnych”. Członkowie zarządu Małopolskiego Forum Współpracy z Polonią powitali uczestników, życząc im przyjemnego i konstruktywnego pobytu. Następnie głos zabrał ks. Wiesław Wójcik – (Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii w Poznaniu). Kończąc przemówienie, powitał Polonusem staropolskim obyczajem „gość w dom, Bóg w dom”. Pan Zbigniew Kostecki zaprezentował domeny internetowe, które wykonuje na zlecenia NFZ: www.polscylekarze.org, www.polscyprawnicy.org – grupujące adresy polskojęzycznych prawników i lekarzy na świecie, a dostępne na stronie www.polonia.org. Ostatnią część konferencji Biura Organizacyjnego stanowiły prezentacje uczestników. Forumowicze opowiedzieli kilka słów o sobie, problemach, ambicjach i oczekiwaniach związanych z tegorocznymi spotkaniami Polonusów. Dziennikarze polonijni pojechali do Wojnicza, gdzie zlokalizowano Zielony Park Przemysłowy. Burmistrz Wojnicza – pan Zbigniew Nosek przywitał Forumowiczów. Następny punkt programu stanowiło zwiedzanie firm: Solid Parkiet, Legbud Gargula i M&R Painting. Dziennikarze polonijni zawitali takŜe w Publicznym Gimnazjum im. Św. Kingi w Wojniczu, gdzie odbyła się prezentacja gminy. Wieczór umilił Forumowiczom autorski występ „Kabaretu dEFEKT”.