Menu
logo irlandia.ie

Dziennikarze o sobie

Share

Martyna Radłowska-Obrusník (i-region.eu):

Forum jest jedyną platformą łączącą dziennikarzy polonijnych z całego świata. To także jedyna możliwość profesjonalnego porównania swoich zdolności z kolegami z branży. Możliwość jaka w mniejszych środowiskach polonijnych nie istnieje (wynika to ze złożoności współuzależnień tak społecznych, jak i finansowych).
Forum to także niezapomniane przeżycia poznawania Polski, tego czym ona w nas jest i tego, jak jest w rzeczywistości, czyli przełamywanie stereotypów i odnajdywanie nowego „polskiego ducha”.
To także kontakt z żywą polszczyzną, o który dość trudno na obczyźnie. www.i-region.eu to pierwszy transgraniczny czesko-polskosłowacki portal internetowy publikujący informacje z terenu województw:
opolskiego, śląskiego, małopolskiego, morawsko-śląskiego (w Republice Czeskiej) i żylińskiego (Republika Słowacji). Odrzucając scentralizowane i przefiltrowane informacje ośrodków decyzyjnych tworzymy nowy region, który nie kończy się na granicy. Opieramy się na partnerach medialnych (w tym prasa, radio i TV), agencjach prasowych i źródłach własnych przygotowując językowe wiadomości w czesko-polskich mutacjach.

 

Janusz Szlechta, Nowy Jork, „Nowy Dziennik”, Stany Zjednoczone:

Forum jest praktycznie jedyną płaszczyzną spotkań ludzi z calego świata, którzy używają języka polskiego - piszą po polsku bądź pracują z mikrofonem i kamerą gdzieś w świecie. Ludzie ci docierają do Polaków rozsianych po całym świecie, dostarczają im informacji, także o ojczyźnie, dają im kontakt z polską kulturą i językiem, dają wreszcie nadzieję (cokolwiek pod tym pojęciem by się rozumiało). Ci ludzie mediów w dużej mierze kształtują również polskie lobby w krajach zamieszkania. Jestem poza granicami Polski już kilkanaście lat i wiem, że wykorzystanie tej siły na rzecz interesów Polski jest niewielkie. Forum jednakze sprawia, że coś w tej materii się jednak dzieje, poprawia – tego jestem pewien. Tym bardziej, że Forum daje ogromną szansę poznania się tych ludzi i ich współpracy. I to się dzieje. Przynosi to wspaniałe rezultaty.
Z korzyścią dla poszczególnych redakcji w różnych krajach świata. Z korzyścią dla Polonii rozsianej po świecie. Wreszcie z korzyścią dla Polski.


Jadwiga M. Hafner, (Austria, Wiedeń, redaktor naczelna „JUPITERA”):
Światowe Forum Mediów Polonijnych, to jedna z przełomowych – przynajmniej dla mnie – chwil, kiedy zdecydowałam się nań przyjechać. Dla pracy w piśmie polonijnym, to wielka szansa na wymianę doświadczeń, poszerzenie horyzontów dosłownie na cały polonijny świat. Nie ma innej takiej możliwości na bezpośredni kontakt, w rodzimym języku – co przy pełnym zrozumieniu wzajemnym jest niezbędne – jak spotkanie się w jednym miejscu, czasie, z przedstawicielami mediów polonijnych świata. Nie ma lepszej możliwości dla przybyszów zza wielu granic na poznanie Ojczyzny takiej, jaką pokazują nam Organizatorzy. Jestem pewna, że dzięki poznaniu Polski mamy w rękach atuty do jej promocji w krajach naszego zamieszkania. Tu powstało wiele przyjaźni, kontaktów owocujących spotkaniami „w terenie“, nasze pisma (a przynajmniej prowadzony
przeze mnie „JUPITER”) rozszerzyły listę współautorów, następuje wielokulturowa wymiana myśli oraz... wymiana turystyczna. Dzięki Forum spotkałam się już z Polonią na Ukrainie, Szwecji, Syberii, planuję w przyszłym roku Amerykę Południową. Dzięki Forum mamy wszędzie przyjaciół. I wszędzie blisko... Nie ma lepszego sposobu na poznanie niż bezpośredni kontakt. I to właśnie daje nam Forum Mediów.