Menu
logo irlandia.ie

Inauguracja XVIII Forum Mediów

Share
Stanisław Lis – dyrektor Biura Organizacyjnego rozpoczął inaugurację XVIII Światowego Forum Mediów Polonijnych.

 

Powitał dziennikarzy, sponsorów, partnerów. Nawiązał do 600. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem, 30-lecia strajków sierpniowych, papieża Jana Pawła II, podkreślając istotę symboliki narodowej. „Sadźmy, przyjacielu, róże/ Długo jeszcze i długo światu/ Szumieć będą śnieżne burze./Sadźmy je przyszłemu latu./ Może już nie ujrzę kwiatu,/ A więc sadźmy je dla innych,/ Szczęśliwszemu sadźmy światu.” – Stanisław Lis przypomniał słowa Seweryna Goszczyńskiego, słowa dramatyczne w kontekście katastrofy smoleńskiej.
„Uczcijmy minutą ciszy pamięć wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej” – zaapelował. W tym kontekście przytoczył myśl ks. Jana Twardowskiego „Spieszcie się kochać ludzi, tak szybko odchodzą” .

Czas Forum, to również okazja do refleksji nad sytuacją ekonomicznogospodarczą Polski w II połowie 2010 r.

Stanisław Lis zaznaczył, że w stosunku do poprzedniego roku, nasz kraj wyprzedził Łotwę i Litwę pod względem zamożności. „Niewiele nas dzieli od Estonii i Węgier” – dodał. „Rodacy mieszkający w przeszło 80 krajach […] mogą być dumni z Polski” – podsumował. „Chiński strateg Sun Zi powiedział: Wszyscy widzą moją zwycięską taktykę, ale nikt nie dostrzega strategii, z której ta taktyka się wywodzi. Dla nas tą strategią ułożoną z kilku słów jest Światowe Forum Mediów Polonijnych […] Zwycięską taktyką jest natomiast partnerski sojusz organizatorów i uczestników i wielka praca dla Polski, polskich regionów, miast, gmin oraz organizacji, którą wspólnie wykonujemy” – zaznaczył Stanisław Lis. „Forum jest miejscem dyskusji, wymiany, a jego organizatorem w 1993 r. był Wojewódzki Ośrodek Kultury. Organizatorem XVIII Forum jest Małopolskie Forum Współpracy z Polonią.” – dodał dyrektor Biura Organizacyjnego. Następnie wymienił wszystkich współorganizatorów, patronaty honorowe, głównego sponsora, oficjalnych sponsorów, partnerów strategicznych, partnerów, patronat medialny XVIII ŚFMP. Osobno zaprezentował sponsorów Biura Prasowego Forum (głównych sponsorów, sponsorów, partnerów, obsługę medialną i patronat medialny). Stanisław Lis poprosił, aby podziękować sponsorom oklaskami. „Są tylko dwie potęgi na świecie: miecz i broń. W końcu miecz ulega duchowi” – kończył przemowę.

Stanisław Lis przywitał przybyłych gości: Dorotę Skrzyniarz – zastępcę prezydenta Tarnowa, Mieczysława Sokołowskiego – Departament Współpracy z Polonią przy MSZ, Urszulę Augustyn – posła RP, Alinę Bagińską – przedstawiciela zarządu Województwa Małopolskiego, Jerzego Kado – wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Tomasza Morawskiego – dyrektora Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Macieja Roślickiego – pełnomocnika Forum na Wielkopolskę, Damiana Dudzińskiego – dyrektora Gospodarczego Banku Wielkopolskiego, Mariusza Koniecznego –zastępcę dyrektora PGNIG, Małgorzatę Kubicką i Ilonę Michałek – reprezentujące RUCH S.A., Monikę Furman – pełnomocnika Black&White Sp. z o.o., Marka Szymańskiego – Eko-Standard Usługi Komunalne, ks. Wiesława Wójcika – dyrektora Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego.

Głos zabrała Dorota Skrzyniarz – wiceprezydent Tarnowa. Powitała dziennikarzy polonijnych. „Co dobre, trzeba dawkować, więc trzymajmy się tej zasady. Przypadł mi ogromny zaszczyt, aby powitać Państwa w Tarnowie w imieniu prezydenta Tarnowa, dr. inż. Ryszarda Ścigały". Dorota Skrzyniarz nawiązała do roku wielkich rocznic. „W tym roku odmierzamy 680 lat od lokacji miasta Tarnowa”. Dorota Skrzyniarz wspomniała także o rocznicy 100 lat od początku rozwoju przedsiębiorczości w mieście. Wejście w nowoczesność wyznaczają takie wydarzenia jak powstanie zakładu energetycznego, wodociągów, tramwaju, dworca PKP. „Staramy się wprowadzać Tarnów w XXI w.„ – konkludowała. Dorota Skrzyniarz wspomniała także o inwestycjach realizowanych w Tarnowie, dzięki dostępności funduszy unijnych. Dorota Skrzyniarz nawiązała do nagród, które miasto otrzymało za działalność na różnych frontach. Należy tutaj wspomnieć o godle „Teraz Polska”,
wyróżnieniu wzorcowego urzędu w Małopolsce za wdrożenie nowych technologii. Ponadto miasto zostało laureatem flagi Europy – za współpracę międzynarodową oraz znalazło się wśród trzech najlepiej zarządzanych miast w Polsce (obok Rzeszowa i Poznania).

„XVIII Forum ma wiele celów do spełnienia. Forum by nie było, gdyby nie Państwo […] Ojczyzna to ludzie […] Serce tej ojczyzny puka dziś w naszym kraju” – zakończyła Dorota Skrzyniarz. Głos zabrała Alina Bagińska, która reprezentowała marszałka Małopolski – Marka Nawarę. Alina Bagińska przeprosiła za nieobecność marszałkai oznajmiła, że spotkanie z Markiem Nawarą odbędzie się w Nowym Sączu. Następnie odczytała list od Marka Nawary, w którym marszałek dziękował za zaproszenie na inaugurację Forum. Urszula Augustyn – poseł RP zabrała głos „18-latek chce pełną parą korzystać z tego, co może. Cieszę się, że ten 18-latek wraca do Tarnowa.” Następnie podziękowała dziennikarzom za pracę na rzecz tworzenia dobrego wizerunku Forum poza granicami, a organizatorom
za kontynuację tak wspaniałego wydarzenia. „życzę, żebyście wyjeżdżając, już tęsknili do powrotu” – zakończyła.

Mieczysław Sokołowski – reprezentant Ministerstwa Spraw Zagranicznych opowiedział o wsparciu MSZ dla polskiej diaspory, która stanowi jeden z pięciu priorytetów działania. Prace urzędu koncentrują się na umacnianiu i umożliwianiu Polakom osiągania wysokich stanowisk w administracji, sporcie, kulturze. Samo utworzenie Departamentu Współpracy z Polonią stanowi jeden z istotnych zabiegów świadczących dużym zaangażowaniu MSZ w sprawy Polonusów.
Mieczysław Sokołowski przedstawił plany MSZ na ostatnie miesiące 2010 r. Działania będą koncentrować się na ochronie praw mniejszości polskich, wdrażaniu Karty Polaka, współpracy z Senatem RP, tworzeniu
oferty współpracy dla innych grup docelowych niż tradycyjna Polonia. Wspomniał m.in. o projekcie podpisania nowej umowy z TVP Polonią, która miałaby na celu zwiększenie wpływu MSZ na emitowane programy.
Uatrakcyjnienie oferty obejmowałoby również wprowadzenie programów obcojęzycznych, aby móc trafić do pokolenia Polaków, nieznających języka ojczystego. Inną inicjatywą MSZ jest wprowadzenie
tzw. funduszy polonijnych dla najlepszych projektów kulturalnych. Dofinansowanie mogą też otrzymać projekty wpisujące się w lata tematyczne np. 2010 – rok Chopina, 2011 – rok Miłosza. Ostatni projekt ministerstwa, o którym wspomniał Mieczysław Sokołowski, dotyczył szkolnictwa. Działania w tej dziedzinie sprowadzają się do dbania o poprawną polszczyznę. Z drugiej strony organ decydujący w obszarze edukacji stanowi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych sprawuje jedynie kontrolę nad tymi działaniami.

Wiceprzewodniczący Sejmiku Prasy Wielkopolskiej – Jerzy Kado zabrał głos. Opowiedział o atutach Wielkopolski, którą Forumowicze zaczną odkrywać już jutro. Jednym z głównych walorów regionu jest gospodarka i przemysł. Wspomniał także o utrudnieniach komunikacyjnych wynikających z przygotowań do EURO2012. „Cieszę się, że mogę dołożyć cegiełkę do tego przedsięwzięcia.” - Damian Dudziński - dyrektor Gospodarczego Banku Wielkopolskiego przywitał uczestników. Maciej Roślicki – przedstawiciel Forum na Wielkopolsce – zabrał głos. Nakreślił ideę filozofii „gospodarnej Wielkopolski”, którą poznamy podczas podróży po regionie.

Wspomniał, że Tarnowo Podgórne jest najprawdopodobniej jedną z najbogatszych gmin w Polsce. Kalisz określił jako stolicę pomidorów. Wspomniał również o najnowocześniejszym zakładzie utylizacji
odpadów w Europie (okolice Piły), a Poznań określił jako miasto targowe. „Pozwoliłem sobie zrobić kilka niuansów, o których będą mówić organizatorzy, a które naświetlają filozofię Wielkopolski” –
podsumował.

Stanisław Lis zaprezentował ideę, cele, misje, tematy Forum oraz przedstawił historię wydarzenia w postaci 18 mignięć, zawierających plakaty i zdjęcia ułożone chronologicznie. „Forum to marka, która tworzona jest przez osiemnaście lat. Forum to także, co i ja podkreślam, własność wszystkich uczestników […] Na I Forum nie wiedzieliśmy, kogo zaprosić. […] Media nie istniały. Zaprosiliśmy
więc działaczy i to okazała się świetna formuła.” A dziś trwa już po raz osiemnasty…

Kamil Cyganik odczytał zwycięzców Międzynarodowego Konkursu Literackiego im. H. Cyganika „Powroty do źródeł”. Regina Cyganik z kolei odczytała laureatów konkursu na reportaż z XVII Forum.
Grono laureatów tworzą same panie. Po raz pierwszy została wręczona nagroda Domu Mediowego „Hektor w drodze” i stowarzyszenia „Media Polanie”. Werdykt kapituły oznajmił Stanisław Lis, nagrody w postaci płyt: platynowej, diamentowej i złotej wręczała Halina Wojtanowska – dyrektor Domu Mediowego „Hektor w drodze”. Laureaci: płyta platynowa – Janusz Szlechta, płyta diamentowa – Tadeusz Urbański, płyta złotą
– Maria Mirecka – Loryś. Stanisław Lis zaprosił osoby reprezentujące sponsorów: Damiana Dudzińskiego - dyrektora Gospodarczego Banku Wielkopolskiego, Marka Szymańskiego – EKO STANDARD Usługi Komunalne, Mariusza Koniecznego – PGNIG. Na początku konferencji prasowej goście zaprezentowali się werbalnie lub przy pomocy środków audiowizualnych, następnie dziennikarze zadawali im pytania. Pan
Marek Szymański powiedział, że cieszy się ponieważ może „dołożyć niewielką cegiełkę do tego szlachetnego celu [Forum]” – Marek Szymański. Po południu w sądeckim ratuszu odbyła się konferencja prasowa
prezydenta Nowego Sącza – Ryszarda Nowaka. Uczestniczył w niej również prezes Fundacji Europejski Dom Spotkań „Nowy Staw” - Tomasz Różniak. Ryszard Nowak przywitał Forumowiczów. „Widzę wiele znajomych twarzy. Cieszę się, że chcieliście tutaj powrócić.” „W Nowym Sączu odbywa się Forum Młodych Liderów, o którym opowie Tomasz Różniak.”

Pan red. Jerzy Leśniak opowiedział o sądeckim ratuszu, a dokładniej o Sali obrad noszącej imię ostatniego, przedrozbiorowego starosty nowosądeckiego i współautora Konstytucji 3 maja – marszałka Stanisława Małachowskiego. „Wtedy prasa w Sączu się nie ukazywała, […] ale później Nowy Sącz pojawiał się wiele razy.[…] Z tego miasta wywodzi się wiele wspaniałych ludzi.” Historię miasta przedstawiają cztery malowidła zlokalizowane w każdym koncie sali obrad. Pierwsze z nich przedstawia Kazimierza Wielkiego. „Tutaj kiedyś był zamek, który runął w ostatnich dniach II Wojny Światowej. Temat drugiego obrazu stanowi powitanie królowej Jadwigi, która otaczała opieką Nowy Sącz […] Na trzecim obrazie król Kazimierz Jagiellończyk i jego 4 synów. Król uczy swoich synów nie w Krakowie, a w Nowym Sączu.[…] Na ostatnim obrazie król Jan III Sobieski wraca spod Wiednia.” Red. Jerzy Leśniak zwrócił też uwagę na herb miasta, przedstawiający wizerunek św. Małgorzaty – męczennicy, która zginęła w Etiopii. Ryszard Nowak poinformował, że marszałek Marek Nawara nie może przybyć na spotkanie z Forumowiczami, ponieważ uczestniczy w Forum Ekonomicznym w Krynicy. Prezydent przekazał pismo z przeprosinami na ręce Stanisława Lisa.

Na pytanie jednego z dziennikarzy, Ryszard Nowak opowiedział historię loga Nowego Sącza, w którym złośliwi doszukiwali się związków z homoseksualizmem. Logo przedstawia topografię miasta z lotu ptaka. Poszczególne fragmenty mają różne kolory tęczy.

Tomasz Różniak nakreślił rysy Forum Młodych Liderów. „Jest to impreza towarzysząca Forum Ekonomicznemu w Krynicy […] W spotkaniu uczestniczy ok. 250 osób i stanowi ono największe spotkanie tego typu na świecie.” Forum odbywa się po raz piąty w Nowym Sączu, mieście dynamicznym, a jednocześnie strzegącym tradycję. Po wypowiedziach wstępnych, dziennikarze zadawali pytania. Następnie udali się do Sądeckiego Parku Etnograficznego i Miasteczka Galicyjskiego.