Menu
logo irlandia.ie

Koniec więzienia za długi w Irlandii

Share

Komisja Reformy Prawa – Law Reform Commission proponuje wiele zmian w traktowaniu prywatnych długów. Planuje m.in. stworzenie nowego urzędu do spraw egzekwowania długów, który zajmować będzie się regulacjami dotyczącymi firm windykacyjnych oraz zakończeniem karania więzieniem za posiadane długi.

relief

Komisja przedstawi dzisiaj 440-stronicowy projekt na corocznej konferencji, która zostanie otwarta przez sędziego Briana McGoverna, a dotyczy wielu osób pracujących w obszarze zarządania długami i egzekucją długów.

Raport jest następstwem m.in. publikacji dokumentów konsultacyjnych z ubiegłego roku oraz tymczasowego raportu w maju tego roku, zawierających wiele propozycji, z których wiele zostało już wprowadzonych w życie.

Projekt obecnego raportu skupia się na reformie prawa dotyczącego osobistej niewypłacalności oraz procedur egzekucji długów. Raport nie dotyczy długów związanych z hipoteką.

Projekt głównie dotyczy niezabezpieczonego długu osobistego. Rapot towarzyszy roboczej wersji Ustawy o Osobistej Niewypłacalności – Draft Personal Insolvency Bill.

Według raportu badania międzynarodowe wskazują, iż główną przyczyną nadmiernego zadłużenia są zmiany w dochodach rodzin. Mówi również, że wzrost bezrobocia i spadek dochodów w Irlandii w ostatnich latach doprowadziły do rozwoju warunków ekonomicznych, które przyczyniły się do wzrostu poziomu nadmiernego zadłużenia.

Proponuje powstanie bezsędziowego systemu ugody w sprawie długów, poprzez urząd egzekucji długów. Urząd doglądałby bezsędziowego systemu ugodowego pomiędzy wierzycielami i dłużnikami w najefektywnieszy i najmniej kosztowny sposób.

Według tych założeń dług osobisty traktowany będzie bardziej holistycznie z wniesieniem wszelkich informacji finansowych do procesu rozwiązującego zadłużenie.

Prawo ma zostać tak zmienione, aby osoba została oczyszczona z bankructwa po trzech latach, a minimalny poziom zadłużenia został podniesiony z 1,900 euro do 50,000 euro w aplikacji o zgłoszenie bankructwa.

Urząd windykacji długów byłby również uprawniony do składania oferty jednorazowej ulgi dla osób uznanych za niewypłacalne w jakiejkolwiek przewidywalnej przyszłości. Urząd miałby wgląd w dochody osób oraz podejmowania decyzji o wejściu na wypłaty dłużników, po zapewnieniu, że wciąż pozostaje dostępna kwota minimalna niezbędna na życie dłużnika i osób pozostających w jego wspólnym gospodarstwie domowym.

W stosunku do osób, które stwierdzi się, że jest je stać, lecz nie będą spłacać długów proponuje się prace publiczne zamiast kary więzienia.

Przewiduje się system regulacji dla doradztwa finansowego i agencji windykacyjnych.

Główne założenia komisji reformy prawa:

Uchwalenie Ustawy o Osobistej Niewypłacalności – Personal Insolvency Bill, w celu reformy systemu zarządzania długami i ich windykacji.

Powołanie Urzędu Windykacji Długów – DEO – Debt Enforcement Office w celu polubownego dochodzenia rozwiązywania spraw dotyczących długów poza sądem.

Koniec z karą więzienia za posiadane długi, oraz wprowadzenie systemu robót publicznych dla osób uchylających się od spłacania długów.

Powołanie Urzedu Ugodowego w sprawie długów – Debt Settlement Office, który udzielałby pozwoleń i licencji powiernikom działającym w sprawach osobistego zadłużenia wedug DEO.

Wprowadzenie wiążących Kontraktów Ugody Dłużniczej – Debt Settlement Agreements, według których dłużnik płaci regularną kwotę do pięciu lat, po upływie tego okresu dłużnik zostaje uwolniony od długu.

Wprowadzenie jednorazowych Poleceń Zwolnienia z Długu – Debt Relief Orders, które uznawałyby brak zdolności dłużnika do spłat.

Rozszerzenie uprawnień do wglądu w dochody oraz sporządzania załączników umożliwiających wejście na konto bankowe dłużnika w celu pobierania należności z tytułu posiadanego długu i przekazywanie ich do DEO.

Wprowadzenie systemu regulacyjnego dla instytucji doradztwa finansowego oraz firm windykatorskich.